Skip to content

Акт злуки унр ы зунр

Скачать акт злуки унр ы зунр txt

на Софійському майдані в Києві універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР у унр Україну, День соборності України. відбулося об'єднання УНР і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Настроям більшості місцевого українського населення відповідало прагнення уряду ЗУНР до об'єднання з УНР.

на сесії УНРади у Станіславі було прийнято Злуки «Про злуку Західноукраїнської Народньої Акт з Українською Народньою Республікою» в «одну, одноцільну, суверенну Народню Республіку», тобто по суті ратифіковано Фастівську зунр від 1 грудня р.

Так, при владі в УНР були молоді урядовці, які у своїй діяльності виявляли переважно революційний романтизм. Але світове співтовариство визнавати ЗУНР не поспішали.

"Акт злуки" УНР і ЗУНР. Акт Директорії про з'єднання всіх українських земель (22 січня р). "Від імені Української Народної Республіки проголошує Директорія цілому українському народові велику подію в історії нашої української землі.

Дня 3 січня року в місті Станиславові Українська Національна Рада Західно-Української Народної Республіки, як представниця волі всіх Українців Австро-Угорщини і як найвищий законодатний їх орган, святочно проголосила з'єднання Західно-Української Народної Республіки з українською придніпрянською Народною Республікою в одну суверен.

Акт злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки або Акт об'єднання УНР і ЗУНР, часто іменований "Акт Злуки" - урочисте проголошення 22 січня злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в єдину українську державу. Історія об'єднання. Прагнучи отримати допомогу в боротьбі з поляками, які наступали на ЗУНР, Українська Національна Рада в кінці листопада року направила до Києва до гетьмана Скоропадського своїх представників Л.

Цегельського та Д. Левицького. Проте до цього часу Київ вж. УНР основну увагу приділяла соціальним питанням, правам національних меншин, у той час як для ЗУНР основним питанням було національне. Суттєво різнилася у правах політична еліта цих держав. Так, при владі в УНР були молоді урядовці, які у своїй діяльності виявляли переважно революційний романтизм.  Урочистий Акт злуки розпочався 22 січня р. о й годині. Державний секретар ЗУНР Л.

Цегельський зачитав і передав В. Винниченку ухвалу Української національної ради від 3 січня р. Представник Директорії Ф.

Швець оголосив Універсал, у якому зазначалося. Хочеться детальніше висвітлити хід подій у Києві р. Суверенні українські держави — Українська Народна Республіка (УНР) і Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР) об’єдналися в одну самостійну соборну державу. Акту передували Передвступний договір, що був укладений р. у Фастові між Радою Державних Секретарів ЗУНР та Директорією УНР про «наступну злуку обох українських держав в одну державну одиницю» [25].  Висновки.

Отже, Акт злуки р. заклав правові підвалини формування соборної української державності. Це було конфедеративне об’єднання, принаймні до остаточного визначення питання про форму держави Всеукраїнськими Установчими Зборами. Акт злуки УНР і ЗУНР. Дата і місце. 22 січня р., Київ, Софійський майдан.  3 січня р. на сесії УНРади у Станіславі було прийнято Ухвалу «Про злуку Західноукраїнської Народньої Республіки з Українською Народньою Республікою» в «одну, одноцільну, суверенну Народню Республіку», тобто по суті ратифіковано Фастівську угоду від 1 грудня р.

Про цей факт державний секретар ЗУНР Д. Вітовський негайно повідомив керівництво УНР. УНРада сформувала делегацію для поїздки в Київ січня р. в Києві на Софіївському майдані було проголошено возз'єднання УНР та ЗУНР в єдину соборну державу(«акт злуки»)· Наступного дня було оголошено відповідні постанови Трудового Конгресу. 3 цього часу ЗУНР дістає назву —Західна Область УНР (ЗОУНР)· Але через воєнний час практичне об'єднання обох державних організмів відкладалося намайбутнє.

Це питання остаточно мали вирішити Всеукраїнські Установчі Збори. Наприкінці січня р. Директорія отримала нові повноваження від Трудового Конгресу та нового, шостого члена, яким став. 22 січня р. між Києвом і Львовом було створено живий ланцюг єднання – “Українська хвиля” – з нагоди ої річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР.

Відтоді 22 січня відзначається як День Соборності України. Сьогодні, в епоху глобалізації та формування нового світового порядку ідея Соборності повинна набути нового змісту, вона мусить поглибитися і розширитися у нашому розумінні далеко поза межі вузького панцира державно-територіальної єдності сполученої Великої України до усвідомлення кожним українцем планетарної Соборності Українського Духу, загальної Соборності Української Нації як аб.

Акт Злуки унр і зунр: втілення і крах ідеалу Соборно. Передвступний ДОГОВІР. заключений дня 1 грудня року в м. Фастові. між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити.

txt, rtf, fb2, rtf